Buttonczech 2019

26.-28. DUBNA, 2019
KD KRAKOV, PRAHA, CZ

Pravidla

Shrnutí

Přineste si vlastní ovladač, pokaždé si před hrou zkontrolujte nastavení tlačítek, nepřerušujte hru, hrajte Double Elimination formátem BO3 (BO5 v Top 3, tedy ve všech finále, a v celém BBTagu), po dohrání odhlaste ovladač.

Po prohře může poražený změnit co chce (postavu, arénu, stranu ve hře, židli, prohodit si místo se soupeřem…), vítěz nemůže měnit nic.

Buďte milí a slušní a bavte se.

Obecná pravidla

 • DLC postavy jsou povolené, pouze pokud v Evropě vyjdou minimálně 14 dní před turnajem. To znamená, že postavy vydané 13. dubna či později nejsou na turnaji přípustné.
 • Zapauzování hry kdykoli během série znamená, že hráč musí vzdát právě probíhající kolo (s výjimkou případu, kdy se aplikuje pravidlo o nevyhnutelné porážce, viz dále). Toto pravidlo není předmětem diskuse nebo domluvy - hráč zodpovědný za přerušení hry musí vzdát kolo dokonce i v případě, kdy to po něm soupeř nebude požadovat. V případě BBTagu musí vzdát právě probíhající zápas.
 • Každý hráč si zajišťuje svůj vlastní ovladač. Ovladače pro starší systémy jsou povolené. Konvertory jsou povolené, nicméně na osobní odpovědnost každého hráče. Konvertory Cronus Max Plus a Titan One jsou zakázané.
 • Remízy jsou zakázané. V případě, že taková situace nastane, ani jeden z hráčů není považován za vítěze. Nerozhodný zápas je proto potřeba odehrát znovu, ato s naprosto stejným nastavením (postavy, aréna…).
 • Všechna makra dostupná přes herní nastavení jsou povolena. Makra naprogramovaná v ovladačích, funkce rapid fire a obecně veškeré formy hardwarové asistence jsou přísně zakázané.
 • Přerušení cizí hry následkem nezodpovědné manipulace s vaším bezdrátovým ovladačem bude postihována. Hráč může být diskvalifikován nebo přinucen vzdát svůj následující zápas. Ve výjimečných případech může být takový hráč zcela vykázán z prostor, kde turnaj probíhá. Hráči, jejichž zápas byl přerušen třetí osobou, po vyřešení problému pokračují ve hře.
 • Před každou sérií jsou hráči povinni smazat všechny nepoužívané bezdrátové ovladače připojené ke konzoli. Pokud to neudělají a následkem toho dojde k přerušení jejich hry, nebude nikdo postižen (předchozí pravidlo se neaplikuje).
 • Pokud se hráči před prvním zápasem nedohodnou na výběru arény během 15 vteřin, vyberou ji náhodně.
 • Vítěz zápasu nesmí měnit postavy ani žádná související nastavení (jedinou výjimkou je nastavení tlačítek).

Nevyhnutelné porážka

Nevyhnutelná porážka je situace, kdy jeden z hráčů již technicky vyhrál kolo nebo zápas (tedy zasáhl útokem, který povede k soupeřově smrti), ale pak zapauzuje hru dřív, než kolo skončí a hra jeho výhru zaregistruje. V takovém případě se k pauze nepřihlíží a hráč nemusí vzdát kolo. Pravidlo o nevyhnutelné porážce se ale použije pouze a jenom ve chvíli, kdy jeden z hráčů opravdu nevyhnutelně prohrál (tedy pokud by prohrál i v případě, že by už nikdo nezmáčkl žádné tlačítko).

1P vs. 2P

Hráči se musejí domluvit, kdo bude hrát na které straně (tedy kdo bude při hře sedět a hrát vlevo a kdo vpravo).
Pokud se nedohodnou, hodí si mincí a vítěz si pak vybere stranu.

Výběr postav

Postavy lze vybírat dvěma způsoby: normálně a naslepo. Pokud některý z hráčů vysloveně nepožaduje výběr naslepo, použije se normální výběr. Pokud si ale v takovém případě nebudou hráči schopní vybrat postavy z toho důvodu, že oba budou čekat, až si vybere jejich soupeř, pak mohou organizátoři nařídit výběr naslepo.

Normální výběr: Oba hráči si svoje postavy zvolí přímo na obrazovce, a to kdykoli sami uznají za vhodné.
Jakmile si alespoň jeden hráč zvolí postavu tímto způsobem, už nelze požadovat výběr naslepo.

Výběr naslepo: Použije se, pokud jej požaduje alespoň jeden z hráčů, nebo pokud tak rozhodnou organizátoři.
Pokud se používá výběr naslepo, pak hráč hrající na levé straně (1p) se rozhodne, jakou postavu nebo postavy bude hrát, a to včetně všech souvisejících voleb, a pošeptá svoji volbu vybranému organizátorovu. Ten pak požádá hráče hrajícího napravo (2p), aby si vybral postavu nebo postavy včetně všech souvisejících voleb, a to normálním způsobem.

Jakmile tak hráč hrající vpravo (2p) učiní, vybere si svou postavu nebo postavy a související nastavení i hráč hrající vlevo (1p). Vybraný organizátor přitom dohlíží, aby si skutečně vybral to, co mu dříve oznámil.

Výhra série

Sérii vyhraje hráč, který jako první vyhraje požadované množství zápasů (dva ze tří nebo tři z pěti, viz Pravidla pro konkrétní hry). Hráč, který vyhrál sérii, má povinnost ohlásit výsledek příslušnému organizátorovi.

Co lze změnit po prohraném zápase

Hráč, který prohrál aktuálně poslední zápas v rámci série, má možnost si před dalším zápasem prohodit strany se soupeřem. Může požadovat i fyzické prohození míst se soupeřem. Může také změnit postavu nebo postavy včetně jejich variací, pořadí a dalších souvisejících nastavení.
Vítěz žádnou takovou možnost nemá.

Oznamování porušení pravidel

Hráči sami zodpovídají za to, že jsou dodržována všechna pravidla. Pokud dojde k jejich porušení, nebo existuje podezření že byla porušena, je jejich povinností okamžitě to ohlásit příslušnému organizátorovi.

Všechna porušení pravidel nesouvisejících přímo s probíhající hrou (například situace, kdy si vítěz předchozího zápasu změní postavu) musí být organizátorům oznámena před začátkem zápasu. Hráči nejsou oprávněni přerušit probíhající zápas za účelem řešení porušení pravidel přímo nesouvisejících s hraním.

Porušení pravidel souvisejících s hraním musí být oznámeno okamžitě, nebo jakmile je zjištěno. V opačném případě se k nim nebude přihlížet.

Selhání ovladače

Pokud dojde k selhání ovladače hráče, má tento možnost zapauzovat hru, aby si mohl sehnal náhradní. Následně ale musí vzdát aktuální kolo (nebo celý zápas v případě BBTagu) podle standardních pravidel.

Nové vybavení musí být k dispozici pokud možno okamžitě. Pokud si ho hráč nedokáže sehnat přiměřeně rychle, musí pokračovat v zápase nebo ho rovnou vzdát.

Jakmile si sežene adekvátní náhradu, může hráč využít zbytek kola, které následně vzdá, k tomu, aby si nakonfiguroval tlačítka a zkontroloval funkčnost ovladače. Pokud by se pokusil si tímto počínáním získat nefér výhodu (například by si nabyl super metr do dalšího kola), musí vzdát celý zápas.

Mezi zápasy mohou hráči měnit své ovladače bez omezení. Pokud tak někdo učiní, bude mu před dalším zápasem poskytnut přiměřený čas potřebný k nastavení tlačítek a k ověření funkčnosti ovladače.

Univerzální pravidla

 • Na hráče, kteří nebudou k dispozici ve chvíli, kdy mají hrát své turnajové zápasy, aniž by se předem domluvili s příslušným organizátorem, se bude čekat pět minut. Pokud se během této doby nedostaví, kontumačně prohrají celou aktuální sérii. Toto pravidlo bude striktně uplatňováno a výjimky se nepovolují.
 • Osoby viditelně opilé či zjevně pod vlivem libovolných omamných a psychotropních látek budou okamžitě diskvalifikovány z probíhajících turnajů a mohou být zcela vykázány z prostor, kde akce probíhá.
 • V případě, že se česká a anglická pravidla nebo jejich výklad liší, použije se jejich anglická verze.

Pravidla pro konkrétní hry

Systém: Double Elimination

Tekken 7

 • Verze: PS4
 • Nastavení: VS Battle, 60 vteřin, 3/5 kol, 2/3 zápasů (3/5 v Top 3)
 • Tournament mode se nepoužívá, pokud si ho nějaký hráč výslovně nevyžádá.
 • Poražený může vybrat arénu, na které se bude hrát další zápas v sérii.
 • Je možné zvolit rematch.
 • Smí se používat pouze základní kostýmy.
 • Pokud se hráči před prvním zápasem nedohodnou na výběru arény během 15 vteřin, vyberou ji náhodně.

Soul Calibur VI

 • Verze: PS4
 • Nastavení: VS Battle, 60 vteřin, 3/5 kol, 2/3 zápasů (3/5 v Top 3)
 • Poražený může vybrat arénu, na které se bude hrát další zápas v sérii.
 • Smí se používat pouze základní kostýmy a zbraně.
 • Pokud se hráči před prvním zápasem nedohodnou na výběru arény během 15 vteřin, vyberou ji náhodně.
 • Smí se používat pouze základní kostýmy a zbraně. Inferno se nesmí používat.

Guilty Gear Xrd -REV2-

 • Verze: PS4
 • Nastavení: Versus Mode, 99 vteřin, 2/3 kol, 2/3 zápasů (3/5 v Top 3)

BlazBlue Central Fiction

 • Verze: PS4
 • Nastavení: Versus Mode, 99 vteřin, 2/3 kol, 2/3 zápasů (3/5 v Top 3)

BlazBlue Cross Tag Battle

 • Verze: PS4
 • Nastavení: Versus Mode, 180 vteřin, 3/5 zápasů během celého turnaje

Super Smash Bros. Ultimate

 • Verze: Switch
 • Použitá herní pravidla pochází z 2GG pravidel. Tato pravidla je možné najít plně zde. Všechny hry se hrají FT2, grand finále FT3.
Czech Arcade PQube Zowie